Partners

Vanaf begin 2018 hebben Increase en Kuypers Van Kouteren hun krachten gebundeld om de SurPlace methode voort te zetten in de Brand Media Optimizer. Zo is SurPlace volledig in de Brand Media Optimizer opgenomen. De partners hebben tot doel om gezamenlijk de methode te promoten, elkaar te ondersteunen bij specifieke vraagstukken en er voor te zorgen dat de rijke jarenlang opgebouwde database waarvan gebruik gemaakt wordt onderhouden.

Neem voor meer informatie of een demonstratie contact op met een van de partners.